sdkljflkssssss
185******12 发布于2022-04 浏览:779 回复:0
0
收藏
快速回复

少室众峰几峰别,一峰晴见一峰雪。隔城半山连青松,素色峨峨千万重。过景斜临不可道,白云欲尽难为容。行人与我玩幽境,北风切切吹衣冷。惜别浮桥驻马时,举头试望南山岭。

收藏
点赞
0
个赞
快速回复
TOP
切换版块